[ Login : ผู้ดูแลระบบ ]
ขณะนี้มี 299 ข่าว ซึ่งแสดงใน 30 หน้า และคุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 7
ต้อนรับครูใหม่ 2555
ต้อนรับครูใหม่โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่ม.ต.ก.จำนวน10 คนเมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 16.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 5

(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 22 สิงหาคม 2555 at 13:21
80 พรรษา มหาราชินี ที่อำเภอตระการพืชผล
80 พรรษา มหาราชินี 12 สิงหาคม 2555 อำเภอตระการพืชผลเมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2555 อำเภอตระการพืชผลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 15 สิงหาคม 2555 at 13:41
วันแม่ ประจำปี 2555
วันแม่ ประจำปี 2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 เวลา 08.00 - 12.00 น. ที่ หอประชุมโรงเรียน ได้มีการจัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2555 โดยมีคุณแม่นักเรียนชั้น ม.1 มาร่วมงาน

(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 14 สิงหาคม 2555 at 18:01
การเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคณะกรรมการ คุรุสภา ประจำปี 2555
การเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคณะกรรมการ คุรุสภา ประจำปี 2555 ของคณะครูในสหวิทยาเขต 3 ณ.สนามเลือกตั้งโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 7 สิงหาคม 2555 at 10:48
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร อำเภอตระการพืชผลได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 30 กรกฎาคม 2555 at 21:44
การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ประจำปี 2555
การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2555 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสถานศึกษาศึกษา จาก สพม.29 โดยศน.บรรทม เครือวัลย์และ ศน.ผ่องศรี สมยาได้มาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลมี ผอ.ชวลิต พลราษฎร์ และคณะครูให้การต้อนรับและรับการประเมินที่ห้องโสตทัศนศึกษา
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 17 กรกฎาคม 2555 at 08:57
วิสาขบูชา เฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา เฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลได้จัดพิธีเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 น.ณ บริเวณศาลาธรรม ทั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระครูปริยัติวรกิจ เจ้าอาวาสวัดศรีโพธิ์ชัย ตำบลขุหลุ นำเวียนเทียน

(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 5 มิถุนายน 2555 at 09:52
วันสถาปนาโรงเรียน ประจำปี 2555
วันสถาปนาโรงเรียน ประจำปี 2555เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ครบรอบ 43 ปีโรงเรียนได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพลเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะครู บุคลากร และนักเรียน ที่หอประชุมโรงเรียน
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 17 พฤษภาคม 2555 at 22:33
เสวนาสภากาแฟยามเช้าอำเภอตระการพืชผลครั้งที่ 4/2555
ท่านผู้อำนวยการฯร่วมเสวนาสภากาแฟยามเช้า อำเภอตระการพืชผลครั้งที่ 4/2555 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2555 ที่ ศาลาจตุรมุข บริเวณหนองขุหลุ อ.ตระการพืชผล
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 17 พฤษภาคม 2555 at 22:30
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2555 ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 25 เมษายน 2555 at 22:05
  Page:  << Prev  1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  Next >>

mtkspm29@hotmail.com