[ Login : ผู้ดูแลระบบ ]
ขณะนี้มี 291 ข่าว ซึ่งแสดงใน 30 หน้า และคุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 7
เสวนาสภากาแฟยามเช้าอำเภอตระการพืชผลครั้งที่ 4/2555
ท่านผู้อำนวยการฯร่วมเสวนาสภากาแฟยามเช้า อำเภอตระการพืชผลครั้งที่ 4/2555 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2555 ที่ ศาลาจตุรมุข บริเวณหนองขุหลุ อ.ตระการพืชผล
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 17 พฤษภาคม 2555 at 22:30
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2555 ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 25 เมษายน 2555 at 22:05
วันจักรี ประจำปี 2555
วันจักรี ประจำปี 2555เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 08.00 น. อำเภอตระการพืชผล ได้ประกอบพิธี" วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจั กรีบรมราชวงศ์" ที่หอประชุมอำเภอตระการพืชผล
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 4 เมษายน 2555 at 19:41
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที3 และม.6 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 และ ม.6 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 ณ.หอประชุมโรงเรียน

(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 2 เมษายน 2555 at 22:09
การจัดประชุมทางไกลผ่านระบบVidio Confarence
การจัดประชุมทางไกลผ่านระบบVidio Confarence ท่านผู้อำนวยการฯนำคณะครูและบุคลากร - หัวหน้ากลุ่มสาระฯของโรงเรียนเข้ารับฟังการบรรยาย โดยสพฐ.หัวข้อ : การชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน World Class Standard School (ฉบับปรับปรุง) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2555 เวลา13.00 น. ณ.ห้องโสตทัศนศึกษา(อาคาร 2)
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 29 มีนาคม 2555 at 14:22
การศึกษาดูงาน ปราณบุรี +กาญจนบุรี 10 - 14 มีนาคม 2555
การศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2555 ณ. วัดตาลเจ็ดยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ ล่องแพชมธรรมชาติ ที่จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 10 - 14 มีนาคม 2555
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 21 มีนาคม 2555 at 14:01
การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ปีการศึกษา 2555
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ประจำปีการศึกษา 2555
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
Posted by admin on 16 มีนาคม 2555 at 12:08
การสอบ NT ม.2 ประจำปีการศึกษา 2555
การสอบ NT ม.2 ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเป็นสนามสอบ
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 10 มีนาคม 2555 at 07:40
การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน( O-NETม.3 : Ordinary National Educational Test )
การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน( O-NETม.3 : Ordinary National Educational Test ) เมื่อวันที่ 28 - 29 กุมภาพันธ์ 2555 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เป็นสนามสอบ
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 1 มีนาคม 2555 at 10:48
การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน( O-NET : Ordinary National Educational Test )ประจำปีการศึกษา 2554
การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน( O-NETม.6 : Ordinary National Educational Test ) เมื่อวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2555 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เป็นสนามสอบ
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 21 กุมภาพันธ์ 2555 at 11:17
  Page:  << Prev  1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  Next >>

mtkspm29@hotmail.com