[ Login : ผู้ดูแลระบบ ]
ขณะนี้มี 330 ข่าว ซึ่งแสดงใน 33 หน้า และคุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 7
สพม.29 ประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
สพม.29 ประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. ที่ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จาก สพม.29 ได้มาตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพภายใน (ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 4 มิถุนายน 2556 at 11:01
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2556
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนได้จัดให้มีกิจกกรมเวียนเทียนเนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2556 (ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 25 พฤษภาคม 2556 at 09:12
งานเลี้ยงสู่ขวัญ-ต้อนรับครูที่ย้ายเข้ามาใหม่ประจำปี 2556
งานเลี้ยงสู่ขวัญ-ต้อนรับครูที่บรรจุและย้ายเข้ามาใหม่ประจำปี 2556
เมื่อวันที่ 17 พ.ค.2556 โรงเรียนได้จัดให้มีการสู่ขวัญ-เลี้ยงต้อนรับคณะครูที่บรรจุและย้ายเข้ามาใหม่จำนวน 8 ท่าน ที่ชั้น 1 "อาคาร40ปีม.ต.ก."(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 25 พฤษภาคม 2556 at 08:39
ทำบุญเลี้ยงพระฯเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปี 2556
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน 17 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนได้จัดให้มีพิธีการทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคลแด่ บุคลากรครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล (ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 22 พฤษภาคม 2556 at 15:50
ฯพณฯ นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบาย
ฯพณฯ นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบาย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 1 มีนาคม 2556 at 06:07
พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ อำเภอตระการพืชผล
พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ อำเภอตระการพืชผลเมื่อวันศุกร์ที่ 22กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 น. ผอ.บำรุง เกื้อกูล ได้ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ โดยมี นายสุวัจชัย สังคพัฒน์ นายอำเภอตระการพืชผล เป็นประธาน
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 1 มีนาคม 2556 at 05:57
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ มอบนโยบาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายวันชัย สิทธิวรชัยตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์2556 ณ.หอประชุมอำเภอตระการพืชผล
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 22 กุมภาพันธ์ 2556 at 13:02
การสอบ O-NET ม. 6
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2555 ณ.สนามสอบโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 16 กุมภาพันธ์ 2556 at 13:17
การประเมินความพร้อมขอเปิดห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา 2556
การประเมินความพร้อมขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมเล็ก อาคาร 2
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 16 กุมภาพันธ์ 2556 at 13:01
พิธีมอบเสื้อสามารถให้กับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนระดับภาคฯร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ
พิธีมอบเสื้อสามารถให้กับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนระดับภาคฯร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศที่ เมืองทองธานี โดยท่านผู้อำนวยการ บำรุง เกื้อกูล มอบให้เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 หลังพิธีเคารพธงชาติ ที่หน้าเสาธง
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 8 กุมภาพันธ์ 2556 at 15:37
  Page:  << Prev  1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  Next >>

mtkspm29@hotmail.com