[ Login : ผู้ดูแลระบบ ]
ขณะนี้มี 361 ข่าว ซึ่งแสดงใน 37 หน้า และคุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 7
วันรักษ์ภาษาไทยแห่งชาติ 2557
วันรักษ์ภาษาไทยแห่งชาติ
จัดโดยกลุ่มสาระภาษาไทยเมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ.บริเวณชั้นล่างอาคาร 5
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 10 สิงหาคม 2557 at 16:20
การอบรมการใช้โปรแกรม SMSS
ประมวลภาพการอบรมการใช้โปรแกรม SMSSคณะครูโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ณ. ห้องประชุมข้าวหอม อาคาร 5 เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2557
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 1 สิงหาคม 2557 at 14:05
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2เมื่อวันที่1 กรกฎาคม 2557 ณ. สนามกีฬาโรงเรียนตระการพืชผล
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 8 กรกฎาคม 2557 at 09:19
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ.สนามหน้าตึกอมรดลใจ
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 8 กรกฎาคม 2557 at 09:17
โครงการสัมนาการย้ายถิ่นที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์
โครงการสัมนาการย้ายถิ่นที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ จัดโดยกลุ่มหญิงสู้ชีวิตร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวอุบลราชธานี
เมื่ิอ วัน ที่20มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 26 มิถุนายน 2557 at 13:57
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการตรวจรักษาประชาชนฟรี
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการตรวจรักษาประชาชนฟรี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)มาให้บริการตรวจรักษาประชาชนฟรี ที่โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 17 มิถุนายน 2557 at 09:38
ประเพณีบุญเดือนหก
ประเพณีบุญเดือนหก 2557 โรงเรียนส่งขบวนฟ้อนเข้าร่วมประเพณีบุญเดือนหกที่ เทศบาลตำบลตระการพืชผล จัดขึ้น เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 17 มิถุนายน 2557 at 09:04
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 ที่หอประชุมโรงเรียนมีทั้งศิษย์ม.ต.ก.ทั้งเก่าและใหม่มาร่วมรำลึกถึงพระคุณครู-อาจารย์ที่อบรมสั่งสอนมา
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 17 มิถุนายน 2557 at 09:01
ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2557
ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนได้จัดให้มีพิธีการทำบุญตักบาตร และทำพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิของท่านผู้พันเรืองฤทธิ์ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพนับถือของบุคลากรครูและนักเรียน
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 16 พฤษภาคม 2557 at 12:05
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2557
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2557
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 16 พฤษภาคม 2557 at 12:02
  Page:  << Prev  1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  Next >>

mtkspm29@hotmail.com