[ Login : ผู้ดูแลระบบ ]
ขณะนี้มี 326 ข่าว ซึ่งแสดงใน 33 หน้า และคุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 7
ฯพณฯ นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบาย
ฯพณฯ นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบาย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 1 มีนาคม 2556 at 06:07
พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ อำเภอตระการพืชผล
พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ อำเภอตระการพืชผลเมื่อวันศุกร์ที่ 22กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 น. ผอ.บำรุง เกื้อกูล ได้ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ โดยมี นายสุวัจชัย สังคพัฒน์ นายอำเภอตระการพืชผล เป็นประธาน
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 1 มีนาคม 2556 at 05:57
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ มอบนโยบาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายวันชัย สิทธิวรชัยตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์2556 ณ.หอประชุมอำเภอตระการพืชผล
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 22 กุมภาพันธ์ 2556 at 13:02
การสอบ O-NET ม. 6
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2555 ณ.สนามสอบโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 16 กุมภาพันธ์ 2556 at 13:17
การประเมินความพร้อมขอเปิดห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา 2556
การประเมินความพร้อมขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมเล็ก อาคาร 2
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 16 กุมภาพันธ์ 2556 at 13:01
พิธีมอบเสื้อสามารถให้กับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนระดับภาคฯร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ
พิธีมอบเสื้อสามารถให้กับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนระดับภาคฯร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศที่ เมืองทองธานี โดยท่านผู้อำนวยการ บำรุง เกื้อกูล มอบให้เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 หลังพิธีเคารพธงชาติ ที่หน้าเสาธง
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 8 กุมภาพันธ์ 2556 at 15:37
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเล็ก อาคาร 2 ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคุณมนตรี โกศัลวัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 7 กุมภาพันธ์ 2556 at 15:24
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2556 โดยคณะกรรมการประเมิน จากบริษัท ทริปเปิลเอ ประเมินคุณภาพการศึกษา จำกัด
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 30 มกราคม 2556 at 11:15
วันครูอำเภอตระการ ครั้งที่ 57 ประจำปี 2555
วันครูอำเภอตระการ ครั้งที่ 57 ประจำปี 2555ผอ.บำรุง เกื้อกูล พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ร่วมพิธีวันครูครั้งที่ 57 ประจำปี 2556 ที่หอประชุมโรงเรียนตระการพืชผล ได้รับเกียรติจาก นายสุวัจชัย สังคพัฒน์ นายอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธี
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 25 มกราคม 2556 at 08:36
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเล็ก อาคาร 2 นายบำรุง แก้วจันดี ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษามี ผอ.บำรุง เกื้อกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล กรรมการและเลขานุการ
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 23 มกราคม 2556 at 06:36
  Page:  << Prev  1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  Next >>

mtkspm29@hotmail.com