[ Login : ผู้ดูแลระบบ ]
ขณะนี้มี 322 ข่าว ซึ่งแสดงใน 33 หน้า และคุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 7
การประเมินความพร้อมขอเปิดห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา 2556
การประเมินความพร้อมขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมเล็ก อาคาร 2
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 16 กุมภาพันธ์ 2556 at 13:01
พิธีมอบเสื้อสามารถให้กับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนระดับภาคฯร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ
พิธีมอบเสื้อสามารถให้กับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนระดับภาคฯร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศที่ เมืองทองธานี โดยท่านผู้อำนวยการ บำรุง เกื้อกูล มอบให้เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 หลังพิธีเคารพธงชาติ ที่หน้าเสาธง
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 8 กุมภาพันธ์ 2556 at 15:37
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเล็ก อาคาร 2 ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคุณมนตรี โกศัลวัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 7 กุมภาพันธ์ 2556 at 15:24
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2556 โดยคณะกรรมการประเมิน จากบริษัท ทริปเปิลเอ ประเมินคุณภาพการศึกษา จำกัด
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 30 มกราคม 2556 at 11:15
วันครูอำเภอตระการ ครั้งที่ 57 ประจำปี 2555
วันครูอำเภอตระการ ครั้งที่ 57 ประจำปี 2555ผอ.บำรุง เกื้อกูล พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ร่วมพิธีวันครูครั้งที่ 57 ประจำปี 2556 ที่หอประชุมโรงเรียนตระการพืชผล ได้รับเกียรติจาก นายสุวัจชัย สังคพัฒน์ นายอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธี
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 25 มกราคม 2556 at 08:36
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเล็ก อาคาร 2 นายบำรุง แก้วจันดี ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษามี ผอ.บำรุง เกื้อกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล กรรมการและเลขานุการ
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 23 มกราคม 2556 at 06:36
การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3
การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555 ที่ ห้อง โสตทัศนศึกษา อาคาร 5
(ภาพกิจกกรม)
Posted by admin on 15 มกราคม 2556 at 09:29
การประชุมสหวิทยาเขต 3 ครั้งที่ 1/2556
การประชุมสหวิทยาเขต 3 ครั้งที่ 1/25569 มกราคม 2556 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพังเคนพิทยา
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 15 มกราคม 2556 at 09:27
สวัสดีปีใหม่หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอตระการพืชผล
สวัสดีปีใหม่หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ผอ.บำรุง เกื้อกูล นำคณะฝ่ายบริหารโรงเรียนเข้าสวัสดีปีใหม่หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอตระการพืชผล

(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 9 มกราคม 2556 at 10:55
ฉลอง 149 ปี ตระการพืชผล
ฉลอง 149 ปีตระการพืชผลผอ.บำรุง เกื้อกูล นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ร่วมงานฉลอง 149 ปี ตระการพืชผล เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2555
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 28 ธันวาคม 2555 at 07:38
  Page:  << Prev  1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  Next >>

mtkspm29@hotmail.com