[ Login : ผู้ดูแลระบบ ]
ขณะนี้มี 356 ข่าว ซึ่งแสดงใน 36 หน้า และคุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 7
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการตรวจรักษาประชาชนฟรี
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการตรวจรักษาประชาชนฟรี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)มาให้บริการตรวจรักษาประชาชนฟรี ที่โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 17 มิถุนายน 2557 at 09:38
ประเพณีบุญเดือนหก
ประเพณีบุญเดือนหก 2557 โรงเรียนส่งขบวนฟ้อนเข้าร่วมประเพณีบุญเดือนหกที่ เทศบาลตำบลตระการพืชผล จัดขึ้น เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 17 มิถุนายน 2557 at 09:04
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 ที่หอประชุมโรงเรียนมีทั้งศิษย์ม.ต.ก.ทั้งเก่าและใหม่มาร่วมรำลึกถึงพระคุณครู-อาจารย์ที่อบรมสั่งสอนมา
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 17 มิถุนายน 2557 at 09:01
ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2557
ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนได้จัดให้มีพิธีการทำบุญตักบาตร และทำพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิของท่านผู้พันเรืองฤทธิ์ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพนับถือของบุคลากรครูและนักเรียน
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 16 พฤษภาคม 2557 at 12:05
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2557
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2557
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 16 พฤษภาคม 2557 at 12:02
วันจักรี ประจำปี 2557
วันจักรี ประจำปี 2557เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ท่านผู้อำนวยการร่วมด้วยคณะครูได้เข้าร่วมประกอบพิธี" วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ที่หอประชุมอำเภอตระการพืชผล
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 11 เมษายน 2557 at 19:48
กิจกรรมกีฬาภายในประจำปี 2556
กิจกรรมกีฬาภายในประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2557
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 25 กุมภาพันธ์ 2557 at 15:00
กิจกรรมศึกษาดูงาน ประจำปี 2556
กิจกรรมศึกษาดูงาน ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 17 - 20 กุมภาพันธ์ 2557
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 25 กุมภาพันธ์ 2557 at 14:57
วันครู 16 มกราคม 2557
วันครู ครั้งที่ 58 อำเภอตระการพืชผลเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 คณะครูจากโรงเรียนต่างๆในอำเภอตระการมาร่วมพิธีไหว้ครู
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 21 มกราคม 2557 at 13:30
ภาพกิจกรรมปีใหม่ ประจำปี2557
ประมวลภาพกิจกรรมปีใหม่2557เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมปีใหม่ ช่วงเช้า เวลา 07.30 น.ทำบุญตักบาตร โดยมี ผอ.บำรุง เกื้อกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี เวลา 12.30 น. มีกิจกรรมการแสดง การจับสลากรางวัลรับโชคปีใหม่ ที่หอประชุมโรงเรียน
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 21 มกราคม 2557 at 13:27
  Page:  << Prev  1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  Next >>

mtkspm29@hotmail.com