[ Login : ผู้ดูแลระบบ ]
ขณะนี้มี 314 ข่าว ซึ่งแสดงใน 32 หน้า และคุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 7
สวัสดีปีใหม่หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอตระการพืชผล
สวัสดีปีใหม่หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ผอ.บำรุง เกื้อกูล นำคณะฝ่ายบริหารโรงเรียนเข้าสวัสดีปีใหม่หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอตระการพืชผล

(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 9 มกราคม 2556 at 10:55
ฉลอง 149 ปี ตระการพืชผล
ฉลอง 149 ปีตระการพืชผลผอ.บำรุง เกื้อกูล นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ร่วมงานฉลอง 149 ปี ตระการพืชผล เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2555
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 28 ธันวาคม 2555 at 07:38
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม.29
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม.29 ครั้งที่ 11/2555 ประจำเดือนธันวาคม 2555 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 น. ที่ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 5 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 22 ธันวาคม 2555 at 13:40
พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปี 2555
ประมวลภาพพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2555 โรงเรียนจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการ โดยมีนายประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 29 เป็นประธาน
(ภาพกิจกรรม)
(1) (2) (3) (4)
Posted by admin on 19 ธันวาคม 2555 at 14:38
เสวนาสภากาแฟอำเภอตระการพืชผลครั้งที่ 11/2555 วันที่13 ธันวาคม 2555
เสวนาสภากาแฟอำเภอตระการพืชผลครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 07.00 น. ผอ.บำรุง เกื้อกูล ได้ร่วมเสวนาสภากาแฟอำเภอตระการพืชผล ที่ ลานคอนกรีต สนง.ที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 18 ธันวาคม 2555 at 14:13
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช อำเภอตระการพืชผล
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช อำเภอตระการพืชผลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามคม 2555 อำเภอตระการพืชผลได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ โดยเวลา 07.00 น.ได้มีพิธีทำบุญตักบาตร ที่ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอ เวลา 08.30 น. ที่หอประชุมอำเภอ มีพิธีลงนามถวายพระพร พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 18 ธันวาคม 2555 at 13:59
กิจกรรมเดินขบวนร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวามหาราช
กิจกรรมเดินขบวนร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวามหาราช เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 โรงเรียนได้จัดส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ.ที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 10 ธันวาคม 2555 at 13:18
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2555
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2555 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ได้ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ที่บริเวณลานคอนกรีตหน้าเสาธง
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 10 ธันวาคม 2555 at 13:06
ต้อนรับท่านผู้อำนวยการฯและรองผู้อำนวยการคนใหม่
ต้อนรับท่านผู้อำนวยการฯและรองผู้อำนวยการคนใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 ช่วงเช้า ผ.อ.บำรุง เกื้อกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล และ รอง.ผอ.อรุณ ส่องแสง เดินทางมารับตำแหน่งใหม่
(ภาพกิจกรรม)(1)(2)
Posted by admin on 10 ธันวาคม 2555 at 13:03
การประชุมรับนโยบาย ผอ.สพม.29 และยกระดับผลสมฤทธิ์ทางการเรียน สหวิทยาเขต 3 วันที่ 17 พ.ย.55
การประชุมรับนโยบาย ผอ.สพม.29 และยกระดับผลสมฤทธิ์ทางการเรียน สหวิทยาเขต 3 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พ.ย.55 ณ.อาคาร 40 ปี ม.ต.ก.
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 19 พฤศจิกายน 2555 at 12:01
  Page:  << Prev  1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  Next >>

mtkspm29@hotmail.com