[ Login : ผู้ดูแลระบบ ]
ขณะนี้มี 336 ข่าว ซึ่งแสดงใน 34 หน้า และคุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 7
กิจกรรม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม โรงเรียนในฝัน
กิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม โรงเรียนในฝัน คณะครูทุกคนเข้าร่วมสัมมนา อบรม ระหว่างวันที่ 24 - 28 กรกฏาคม 2556 ณ.ธุดงค์สถาน ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 4 สิงหาคม 2556 at 12:23
มหกรรมวิชาการ
มหกรรมวิชาการ "เหลียวหลัง...แลหน้า 3 ปี สพม.29" เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมสุนีย์ตริยางกูลศรี ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 17 กรกฎาคม 2556 at 09:20
ขอแสดงความยินดีกับผอ.บำรุง เกื้อกูล ที่ได้รับโล่เกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีเด่น
ขอแสดงความยินดีกับผอ.บำรุง เกื้อกูล ที่ได้รับโล่เกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติผู้อำนวยการโรงเรียนดีเด่น โดย ดร.สุวัฒน์ ตันติพิพัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบโล่และพิธีเปิด เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2556 ที่ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 9 กรกฎาคม 2556 at 05:44
คณะศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล มอบเงิน เพื่อสมทบทุนสร้างหลังคาทางเดินเข้าโรงเรียน
คณะศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล รุ่นที่19, รุ่นที่ 21 - รุ่นที่ 33 มอบเงินจำนวน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)ให้กับโรงเรียน เพื่อสมทบทุนสร้างทางเดินทางเดินมุงหลังคาเข้าโรงเรียน(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 2 กรกฎาคม 2556 at 12:56
ไหว้ครู2556
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 ที่หอประชุมโรงเรียนมีทั้งศิษย์ม.ต.ก.ทั้งเก่าและใหม่มาร่วมรำลึกถึงพระคุณครู-อาจารย์ที่อบรมสั่งสอนมา
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 5 มิถุนายน 2556 at 13:34
ศิลปินค่ายเพลงอาร์สยาม ร่วมงานวันงดสูบบุหรีโลกประจำปี 2556
ศิลปินค่ายเพลงอาร์สยาม ร่วมงานวันงดสูบบุหรีโลกประจำปี 2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกขึ้นที่หอประชุมโรงเรียนโดนมีศิลปินจากค่าย อาร์สยาม มาร่วมแสดง
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 5 มิถุนายน 2556 at 13:34
สพม.29 ประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
สพม.29 ประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. ที่ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จาก สพม.29 ได้มาตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพภายใน (ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 4 มิถุนายน 2556 at 11:01
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2556
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนได้จัดให้มีกิจกกรมเวียนเทียนเนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2556 (ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 25 พฤษภาคม 2556 at 09:12
งานเลี้ยงสู่ขวัญ-ต้อนรับครูที่ย้ายเข้ามาใหม่ประจำปี 2556
งานเลี้ยงสู่ขวัญ-ต้อนรับครูที่บรรจุและย้ายเข้ามาใหม่ประจำปี 2556
เมื่อวันที่ 17 พ.ค.2556 โรงเรียนได้จัดให้มีการสู่ขวัญ-เลี้ยงต้อนรับคณะครูที่บรรจุและย้ายเข้ามาใหม่จำนวน 8 ท่าน ที่ชั้น 1 "อาคาร40ปีม.ต.ก."(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 25 พฤษภาคม 2556 at 08:39
ทำบุญเลี้ยงพระฯเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปี 2556
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน 17 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนได้จัดให้มีพิธีการทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคลแด่ บุคลากรครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล (ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 22 พฤษภาคม 2556 at 15:50
  Page:  << Prev  1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  Next >>

mtkspm29@hotmail.com