[ Login : ผู้ดูแลระบบ ]
ขณะนี้มี 318 ข่าว ซึ่งแสดงใน 32 หน้า และคุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 7
วันครูอำเภอตระการ ครั้งที่ 57 ประจำปี 2555
วันครูอำเภอตระการ ครั้งที่ 57 ประจำปี 2555ผอ.บำรุง เกื้อกูล พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ร่วมพิธีวันครูครั้งที่ 57 ประจำปี 2556 ที่หอประชุมโรงเรียนตระการพืชผล ได้รับเกียรติจาก นายสุวัจชัย สังคพัฒน์ นายอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธี
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 25 มกราคม 2556 at 08:36
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเล็ก อาคาร 2 นายบำรุง แก้วจันดี ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษามี ผอ.บำรุง เกื้อกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล กรรมการและเลขานุการ
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 23 มกราคม 2556 at 06:36
การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3
การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555 ที่ ห้อง โสตทัศนศึกษา อาคาร 5
(ภาพกิจกกรม)
Posted by admin on 15 มกราคม 2556 at 09:29
การประชุมสหวิทยาเขต 3 ครั้งที่ 1/2556
การประชุมสหวิทยาเขต 3 ครั้งที่ 1/25569 มกราคม 2556 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพังเคนพิทยา
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 15 มกราคม 2556 at 09:27
สวัสดีปีใหม่หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอตระการพืชผล
สวัสดีปีใหม่หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ผอ.บำรุง เกื้อกูล นำคณะฝ่ายบริหารโรงเรียนเข้าสวัสดีปีใหม่หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอตระการพืชผล

(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 9 มกราคม 2556 at 10:55
ฉลอง 149 ปี ตระการพืชผล
ฉลอง 149 ปีตระการพืชผลผอ.บำรุง เกื้อกูล นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ร่วมงานฉลอง 149 ปี ตระการพืชผล เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2555
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 28 ธันวาคม 2555 at 07:38
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม.29
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม.29 ครั้งที่ 11/2555 ประจำเดือนธันวาคม 2555 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 น. ที่ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 5 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 22 ธันวาคม 2555 at 13:40
พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปี 2555
ประมวลภาพพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2555 โรงเรียนจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการ โดยมีนายประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 29 เป็นประธาน
(ภาพกิจกรรม)
(1) (2) (3) (4)
Posted by admin on 19 ธันวาคม 2555 at 14:38
เสวนาสภากาแฟอำเภอตระการพืชผลครั้งที่ 11/2555 วันที่13 ธันวาคม 2555
เสวนาสภากาแฟอำเภอตระการพืชผลครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 07.00 น. ผอ.บำรุง เกื้อกูล ได้ร่วมเสวนาสภากาแฟอำเภอตระการพืชผล ที่ ลานคอนกรีต สนง.ที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 18 ธันวาคม 2555 at 14:13
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช อำเภอตระการพืชผล
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช อำเภอตระการพืชผลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามคม 2555 อำเภอตระการพืชผลได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ โดยเวลา 07.00 น.ได้มีพิธีทำบุญตักบาตร ที่ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอ เวลา 08.30 น. ที่หอประชุมอำเภอ มีพิธีลงนามถวายพระพร พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 18 ธันวาคม 2555 at 13:59
  Page:  << Prev  1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  Next >>

mtkspm29@hotmail.com